Bulut Çözümleri

NEWUP başta Microsoft olmak üzere birçok bulut sağlayıcısı ile iş ortaklığına sahip, teknik uzman barındıran bir bulut çözümleri sağlayıcıdır.

Bulut Çözümleri

NEWUP alanında uzman teknik ekibi ve Microsoft resmi iş ortağı kimliği ile genel (Public) bulut alanında hizmet ve çözümler sağlar. NEWUP sahip olduğu yetkinlikler sayesinde kurumların bulut alanındaki optimizasyon, iyileştirme, sıklaştırma, lisans ve maliyet analizi, lisans tedariği gibi konularda hizmet vermektedir.

 

Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) ve Software as a Service (SaaS) veri merkezi hizmetlerindeki en temel kavramlardır. Bu, hizmeti kullanacak kurumun neyi yönetebileceğini, yani sorumluluğunu betimleyen bu kavramsal kısaltmalar, veri merkezlerinin verdiği servislerin çeşitlenmesi ile; Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Backup as a Service (BaaS) ve Integration Platform as a Service (iPaaS) gibi çeşitlenmektedir.

Infrastructure as a Service (IaaS)

IaaS, kurumların servis sağlayıcılardan sunucu kiralama modelidir. Donanımsal arıza, server, veri depolama gibi kavramlar servis sağlayıcısının sorumluluğundayken, anti virüs, işletim sistemi, uygulama kurulumları veya güncelleştirmeleri tamamen kurumun sorumluluğundadır.

Platform as a Service (PaaS)

PaaS, genellikle ihtiyaca odaklanılması için tercih edilen, işletim sistemi veya herhangi güncelleştirme, izleme, anti-virüs gibi efora ihtiyaç duymayan yapılardır. Kurum ihtiyacı olan servisi, servis sağlayıcısının sağladığı platform üzerinden erişir ve kullanır. Tüm güvenlik, süreklilik, stabilizasyon gibi konular servis sağlayıcısının sorumluluğundadır.

Software as a Service (SaaS)

SaaS, sağlanan servisin kullanıcı veya abonelik bazlı kullanım modelidir. Satın alınan e-posta hizmeti SaaS modeline örnektir. Kurum platformda geliştirme yapamaz ancak sağlayıcının yayınladığı tüm geliştirmeleri anında kullanır. Geçiş, yedekleme, izleme veya sorun çözme gibi eforlar servis sağlayıcısındadır.

Yönetici Özeti

Bulut bilişim, kullanıcı tarafından doğrudan aktif yönetim olmaksızın, özellikle veri depolama (bulut depolama) ve bilgi işlem gücü olmak üzere bilgisayar sistem kaynaklarının isteğe bağlı olarak kullanılabilirliğidir.

Büyük bulut sağlayıcıları genellikle, her biri bir veri merkezi olan birden çok konuma dağıtılmış veri merkezlerine sahiptir.

Bulut bilişim, tutarlılık sağlamak için kaynakları yedekleyerek verinin güvenliğini, kaynakların sürekliliğini sağlar. Bulut sağlayıcıları, kurumlara bulut çözümlerini hizmet olarak sağlamasından dolayı bazı finansal avantajlar sağlar ve ilk sahip olma maliyetininin minimumda kulmasına olanak tanır. bu modelin adına “kullandıkça öde” modeli denir.

Masaüstü Sanallaştırma Çözümleri

Masaüstü ve uygulama sanallaştırma çözümleri, çalışanların her yerden ve her platformdan/cihazdan kendisine ait olan masaüstüne veya uygulamasına erişmesini, son çalıştığı anda kaldığı yerden devam edebildiği bir deneyim sunar. Bu deneyim kurumlara tüm verileri ve aktiviteleri merkezi bir yerden yönetme esnekliği sunar.

 

NEWUP, Microsoft’un Masaüstü ve Uygulama sanallaştırma çözümü olan Azure Windows Virtual Desktop (WVD) çözümü için kurumlara TCO (toplam sahip olma maliyeti) ve ROI (yatırımın geri dönüşü) analizlerini yaparak, geleneksel yöntemlere göre avantajlarını ortaya koyar.

Uygulama Sanallaştırma Çözümleri

Uygulama sanallaştırma çözümleri, kurumlardaki kullanıcıların herhangi bir işletim sistemi bağımlılığı olmadan, yalnızca yetki sahibi olduğu uygulamaları kullanmasına olanak tanır.

 

Uygulama sanallaştırma ile veri güvenliği, işletim sistemi zafiyeti ve veri sızıntısı gibi riskleri ortadan kalkar.

 

NEWUP, Microsoft on-prem, Azure VDI ve Vmware ile uygulama sanallaştırma çözümlerini müşterilerine sunmaktadır.

Yönetici Özeti

Masaüstü sanallaştırma çözümleri, kapsamlı bir masaüstü bilgisayarların yönetimini sağlamak için kullanılan bir sanallaştırma teknolojisidir. Çözüm, uygulama sanallaştırması ve kullanıcı sanallaştırması olarak adlandırılan kullanıcı profili yönetim sistemleri ile birlikte kullanılabilir.

Bu çözüm ile, masaüstü bilgisayarların tüm bileşenleri sanallaştırılır ve bu da son derece esnek ve çok daha güvenli bir masaüstü kullanım modeline sahip olmanızı sağlar. Ayrıca, tüm bileşenler esas olarak veri merkezinde kaydedildiğinden ve geleneksel yedekleme sistemleri aracılığıyla yedeklendiğinden eksiksiz ve güvenli bir masaüstü kulanım ortamı sağlar.

Bir kullanıcının cihazı veya donanımı kaybolursa, bileşenler başka bir cihazdan oturum açıldığında mevcut olacağından geri yükleme basit ve hızlıdır. Ayrıca, kullanıcının cihazına hiçbir veri kaydedilmediğinden, bu cihaz kaybolursa kritik verilerin alınması ve güvenliğinin ihlal edilmesi olasılığı çok daha düşüktür.

Bulut Güvenliği

Bulut bilişim güvenliği veya daha basit bir ifadeyle bulut güvenliği, sanallaştırılmış verileri, uygulamaları, hizmetleri ve ilgili bulut altyapısını korumak için kullanılan geniş bir politikalar bütünüdür. Bilgisayar güvenliği, ağ güvenliği ve daha geniş anlamda bilgi güvenliğinin bir alt alanıdır.

NEWUP, Microsoft alanında yetkin ve sertifikalı güvenlik danışmanlığı sunmaktadır. Tüm Defender ürün ailesindeki danışmanlık ve eğitim tecrübesine SIEM çözümü olan Sentinel ile pekiştirerek müşterilerine uçtan uca güvenlik danışmanlığı sunmaktadır.

Veri Güvenliği

Araştırmalar her büyüklükteki ve herhangi bir sektördeki (finansal, sağlık, BT, vb.) şirketlerde her gün hassas verilerinin sızdığını göstermektedir. Sonuçları kurum itibarının onarılamaz zararlar görmesine, yöneticilerin istifasına sebep olacak veya doğrudan ya da dolaylu cezalarla karşılaşmasına, mali kayıplara uğramasına mal olur.

KVKK ve GDPR gibi düzenlemeler, hassas verilerin kontrolü açısından her zamankinden daha katı hale gelmiştir.

NEWUP, düzenlemlerin gerekliliklerini yerine getirmenize ve kurumunuzun veri güvenliğini sağlamak için birçok üretici ile stratejik iş ortaklıkları yapmıştır. Bünyesinde barındırdığı alanında uzman teknik ekip, çalıştığı hukuk büroları ile müşterilerine danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Uç Nokta Güvenliği

Uç nokta güvenliği; masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar veya mobil cihazlar gibi son kullanıcı cihazlarının kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesini önlememizi sağlar. Uç nokta güvenlik yazılımları, bir ağdaki veya buluttaki uç noktaları (istemcileri) siber güvenlik tehditlerinden koruma amacını taşıyan yazılımlardır.

Her büyüklükteki kuruluş; devletler, bilgisayar korsanları, organize suç ve kötü niyetli kişiler tarafından veya kurum kullanıcıların bilinçizce yaptığı aktivitelerden ötürü, kazara içeriden gelen tehditlere karşı risk altındadır. Uç nokta güvenliği genellikle siber güvenliğin ilk adımı olarak görülür ve kuruluşların kurumsal ağlarını güvence altına almak için kullandığı ilk çözümlerden birini temsil eder.

Yönetici Özeti

Güvenlik Çözümleri, BT sektöründe kullanılan kavramsal bir başlıktır. Güvenlik Çözümleri; veri güvenliği, network güvenliği, uç nokte güvenliği ve uygulama güvenliği gibi birçok alt başlığa sahiptir.

Kurumlar, regülatif olarak ve öz kaynağı olan verilerinin güvenliği açısından BT güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyarlar. Verilerin yedeklenmesi, şifrelenmesi, trafiğin şifrelenmesi ve kısıtlanması güvenlik katmanlarına verebileceğimiz başlıca örneklerdendir.

Felaket Kurtarma Merkezi (FKM)

FKM, kurumların doğal afet, yangın, subaskını veya ciddi altyapı durumlarında kurumun verilerinden ziyade, servislerinin ikincil bir veri merkezinde bulundurulmasını konu alır.

Microsoft, Veeam, Vmware ve yerel veri merkezi çözümleri ile NEWUP, kurumların felaket anında minimum kesinti ile üretimine ve işine devam etmesini sağlamaktadır.

Hizmet Yönetimi ile belirli aralıklarla FKM testlerinin yapılması, tutarlılığın sürekli olarak izlenmesi ve düzenli raporlama ile müşterilerinin bilgisinde olması NEWUP ‘ın sunduğu çözümlerdendir.

Yüksek Erişebilirlik (HA) ve İş Sürekliliği (BC)

Kurumlar genellikle felaket kurtarma merkezlerini anında devreye girecek ve kurumun üretiminin kesintiye uğramayacağını öngöreceğini düşünerek kurgularlar. Ancak FKM, kesintiye uğrayan ve devreye alınması kuruma ciddi zararlar verecek kadar uzun sürecek durumlarda aktif hale getirilecek ikincil bir veri merkezidir.

Kurumun kesintiye uğramamasını, üretimin devam etmesini konu alan kavramlar iş sürekliliği ve yüksek erişebilirlik kavramlarıdır.

NEWUP, sahip olduğu yetkinlikler ve tecrübeler ile kurumlara iş yüklerine, endüstrisine ve süreç durumlarına göre farklı tasarımlarla iş sürekliliğne sahip olması için gereken tüm danışmanlık ve eğitimleri sağlamaktadır.

Yönetici Özeti

Felaket kurtarma merkezi (FKM), doğal veya insan kaynaklı meydana gelen sistem kesintisinin veya felaketin ardından, teknoloji altyapısının ve sistemlerinin kurtarılmasını veya kısa bir kesinti ardından sürdürülmesini sağlamak için oluşturulmuş, farklı bir lokasyonda konumlandırılmış ikincil bir teknoloji altyapısıdır. Olağanüstü durum merkezi; iş sürekliliğinin aksine, kurumun çalışmalarını sürdürmesi için gerekli veya kritik iş yüklerine odaklanan bir teknoloji tasarımıdır.

FKM, önemli olaylara rağmen bir işletmenin işleyişinin tüm temel yönlerinin korunmasını içerir. Bu nedenle iş sürekliliğinin bir alt kümesi olarak kabul edilmelidir.

FKM, birincil veri merkezinin bir süre için kurtarılamayacağını varsayar ve verileri/hizmetleri ikincil bir veri merkezinde çalıştırılmasını temsil eder.