Bulut Çözümleri

NEWUP başta Microsoft olmak üzere birçok bulut sağlayıcısı ile iş ortaklığına sahip, teknik uzman barındıran bir bulut çözümleri sağlayıcıdır.

Felaket Kurtarma Merkezi (FKM)

FKM, kurumların doğal afet, yangın, subaskını veya ciddi altyapı durumlarında kurumun verilerinden ziyade, servislerinin ikincil bir veri merkezinde bulundurulmasını konu alır.

Microsoft, Veeam, Vmware ve yerel veri merkezi çözümleri ile NEWUP, kurumların felaket anında minimum kesinti ile üretimine ve işine devam etmesini sağlamaktadır.

Hizmet Yönetimi ile belirli aralıklarla FKM testlerinin yapılması, tutarlılığın sürekli olarak izlenmesi ve düzenli raporlama ile müşterilerinin bilgisinde olması NEWUP ‘ın sunduğu çözümlerdendir.

Yüksek Erişebilirlik (HA) ve İş Sürekliliği (BC)

Kurumlar genellikle felaket kurtarma merkezlerini anında devreye girecek ve kurumun üretiminin kesintiye uğramayacağını öngöreceğini düşünerek kurgularlar. Ancak FKM, kesintiye uğrayan ve devreye alınması kuruma ciddi zararlar verecek kadar uzun sürecek durumlarda aktif hale getirilecek ikincil bir veri merkezidir.

Kurumun kesintiye uğramamasını, üretimin devam etmesini konu alan kavramlar iş sürekliliği ve yüksek erişebilirlik kavramlarıdır.

NEWUP, sahip olduğu yetkinlikler ve tecrübeler ile kurumlara iş yüklerine, endüstrisine ve süreç durumlarına göre farklı tasarımlarla iş sürekliliğne sahip olması için gereken tüm danışmanlık ve eğitimleri sağlamaktadır.

Yönetici Özeti

Felaket kurtarma merkezi (FKM), doğal veya insan kaynaklı meydana gelen sistem kesintisinin veya felaketin ardından, teknoloji altyapısının ve sistemlerinin kurtarılmasını veya kısa bir kesinti ardından sürdürülmesini sağlamak için oluşturulmuş, farklı bir lokasyonda konumlandırılmış ikincil bir teknoloji altyapısıdır. Olağanüstü durum merkezi; iş sürekliliğinin aksine, kurumun çalışmalarını sürdürmesi için gerekli veya kritik iş yüklerine odaklanan bir teknoloji tasarımıdır.

FKM, önemli olaylara rağmen bir işletmenin işleyişinin tüm temel yönlerinin korunmasını içerir. Bu nedenle iş sürekliliğinin bir alt kümesi olarak kabul edilmelidir.

FKM, birincil veri merkezinin bir süre için kurtarılamayacağını varsayar ve verileri/hizmetleri ikincil bir veri merkezinde çalıştırılmasını temsil eder.