Bulut Çözümleri

NEWUP başta Microsoft olmak üzere birçok bulut sağlayıcısı ile iş ortaklığına sahip, teknik uzman barındıran bir bulut çözümleri sağlayıcıdır.

Bulut Çözümleri

NEWUP alanında uzman teknik ekibi ve Microsoft resmi iş ortağı kimliği ile genel (Public) bulut alanında hizmet ve çözümler sağlar. NEWUP sahip olduğu yetkinlikler sayesinde kurumların bulut alanındaki optimizasyon, iyileştirme, sıklaştırma, lisans ve maliyet analizi, lisans tedariği gibi konularda hizmet vermektedir.

 

Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) ve Software as a Service (SaaS) veri merkezi hizmetlerindeki en temel kavramlardır. Bu, hizmeti kullanacak kurumun neyi yönetebileceğini, yani sorumluluğunu betimleyen bu kavramsal kısaltmalar, veri merkezlerinin verdiği servislerin çeşitlenmesi ile; Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Backup as a Service (BaaS) ve Integration Platform as a Service (iPaaS) gibi çeşitlenmektedir.

Infrastructure as a Service (IaaS)

IaaS, kurumların servis sağlayıcılardan sunucu kiralama modelidir. Donanımsal arıza, server, veri depolama gibi kavramlar servis sağlayıcısının sorumluluğundayken, anti virüs, işletim sistemi, uygulama kurulumları veya güncelleştirmeleri tamamen kurumun sorumluluğundadır.

Platform as a Service (PaaS)

PaaS, genellikle ihtiyaca odaklanılması için tercih edilen, işletim sistemi veya herhangi güncelleştirme, izleme, anti-virüs gibi efora ihtiyaç duymayan yapılardır. Kurum ihtiyacı olan servisi, servis sağlayıcısının sağladığı platform üzerinden erişir ve kullanır. Tüm güvenlik, süreklilik, stabilizasyon gibi konular servis sağlayıcısının sorumluluğundadır.

Software as a Service (SaaS)

SaaS, sağlanan servisin kullanıcı veya abonelik bazlı kullanım modelidir. Satın alınan e-posta hizmeti SaaS modeline örnektir. Kurum platformda geliştirme yapamaz ancak sağlayıcının yayınladığı tüm geliştirmeleri anında kullanır. Geçiş, yedekleme, izleme veya sorun çözme gibi eforlar servis sağlayıcısındadır.

Yönetici Özeti

Bulut bilişim, kullanıcı tarafından doğrudan aktif yönetim olmaksızın, özellikle veri depolama (bulut depolama) ve bilgi işlem gücü olmak üzere bilgisayar sistem kaynaklarının isteğe bağlı olarak kullanılabilirliğidir.

Büyük bulut sağlayıcıları genellikle, her biri bir veri merkezi olan birden çok konuma dağıtılmış veri merkezlerine sahiptir.

Bulut bilişim, tutarlılık sağlamak için kaynakları yedekleyerek verinin güvenliğini, kaynakların sürekliliğini sağlar. Bulut sağlayıcıları, kurumlara bulut çözümlerini hizmet olarak sağlamasından dolayı bazı finansal avantajlar sağlar ve ilk sahip olma maliyetininin minimumda kulmasına olanak tanır. bu modelin adına “kullandıkça öde” modeli denir.